Enkel tro

Temaet for SommerCamp 2022 er “Enkel tro”.

Vi kender alle til kompleksiteten og uforudsigeligheden i tilværelsen. Corona og nu også krig i Europa har føjet nye dimensioner til det, og vi mærker stadig rystelserne og efterveerne på forskellige måder.

Midt i det hører vi Gud kalde sit folk tilbage til det enkle og simple i troen og kalibrere vores liv og vores kirker omkring “vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab” [2 Kor 13,13]. Moses ville ikke gå videre, hvis ikke Gud selv gik med, og han bad frimodigt “Lad mig få lov at se hele din herlighed” [2 Mos 2,18].

Det er vores bøn som tjenesteteam for den kommende tid. Vi længes efter mere af Guds nærvær og Guds kraft - virksom i vores liv, vores kirker og vores land. Når alt er sagt og gjort, har vi ikke andet at tilbyde verden end “det vi selv har set og hørt”.